Reglement


Reglement

LIDMAATSCHAP
 
De hernieuwing van uw lidmaatschap ontvangt u telkens in januari van het jaar volgend op uw aansluiting. U betaalt dan voor het gehele jaar. Dit bedrag staat in voor uw lidgeld, lesgeld en verzekering. In ruil kan u deelnemen aan het lessenpakket waar u op ingeschreven bent.

Voorwaarden lid
De ingeschrevene moet minstens 18 jaar zijn. 
De geleider heeft een minimumleeftijd van 14 jaar. Het bestuur kan daarop een uitzondering maken. De aanvraag tot uitzondering dient schriftelijk te gebeuren of via mail – info@hondenschoolsirius.be
Elk lid dient een familiale verzekering voor zichzelf en zijn hond af te sluiten.

Voorwaarden hond
Met pups vanaf 10 weken kan men reeds deelnemen aan het puppytraject. De gezondheid van uw pup komt op de eerste plaats. Voor u naar de eerste puppyles komt, kan u uw dierenarts contacteren. 
Vanaf het moment dat de inentingen van de hond in orde zijn, kan men aan de lessen deelnemen.
Volgende inentingen zijn verplicht:
– Carré of hondenziekte (D)
– Hepatitis (H)
– Leptospirosis (L)
– Parvovirosis (P)
– Kennelhoest (PB)
De inentingen worden regelmatig gecontroleerd, zorg er dus voor dat u elke les het boekje bij heeft. Ook bij aanvang van de inschrijving dient het hondenpaspoort getoond te worden.
Met een loopse teef kan men niet deelnemen aan de groepslessen. Na de loopsheid bent u terug welkom. Was de hond even vooraleer terug te komen, zodat zij niet ongewenst wordt lastiggevallen door de mannelijke soortgenoten.

Algemene afspraken
Zorg dat de hond goed uitgelaten is alvorens u naar de les komt.
U bent 10 minuten voor de les reeds aanwezig – laat uw hond een plasje doen op de plasweide, wandel met uw hond rond op de parking.
Alvorens u de terreinen betreedt, heeft uw hond dus eerst een pitstop gedaan op de plasweide. De terreinen worden niet zonder instructeur betreden.
Het is ten strengste verboden om uw hond in het meer van de surfclub te laten zwemmen. 
Om een gemotiveerde hond te hebben is het belangrijk dat de hond tot 3 uur voor de les niet gegeten heeft.
Zowel buiten als tijdens de lesmomenten zijn de honden te allen tijde aangelijnd, tenzij de instructeur anders verzoekt.
Instructeurs zijn de enigen die mogen trainen op de terreinen buiten de lesmomenten.
Om conflicten te voorkomen laten we aangelijnde honden nooit bij elkaar.
De hond staat steeds onder controle van een volwassene.
Wij staan geen agressie toe van de geleider of anderen naar de honden of andere aanwezigen. Mocht iemand agressie gebruiken, wordt deze vriendelijk verzocht de terreinen te verlaten. Iedereen van instructeurs of bestuur kan daarvoor instaan.
Honden met emotionele problemen zoals angst en agressie zijn niet toegelaten tijdens de groepslessen of in de kantine. Indien u zo een probleem ondervindt, kunnen wij u doorverwijzen naar een specialist hondengedrag die opgeleid werd om dergelijke problemen te evalueren en u te begeleiden bij een mogelijke oplossing.
Wanneer een hond uitvalt in de kantine, verzoeken wij de geleider de hond onmiddellijk weg te halen uit de kantine. Indien dit meer dan 3 keer voorvalt, wijst dit op emotionele problemen en kan men de hond niet langer meebrengen in de kantine.
De lessen gaan uitzonderlijk niet door wanneer er sneeuwval is. Dit zal steeds aangekondigd worden op de homepage van deze site en op onze facebookpagina (wellicht al de dag voordien). Indien er niets op vermeld staat gaan de lessen gewoon door. 


BENODIGDHEDEN

In de kantine zijn verschillende basisbenodigdheden aanwezig. Er kan daar verantwoord materiaal aangekocht worden.

Hals- en leiband
Een gewone halsband of tuig is verplicht. Wij gebruiken geen sliptouwen, kettingen, prikbanden, gentle leaders of andere dwangmiddelen om de hond te leren gehoorzamen. Wij raden een vaste leiband met minimale lengte van 2 meter aan.

Snoepbeloning
Motivatie is de beste manier om uw hond te trainen. Motivatie is afhankelijk van de beloning. Gebruik een echte beloning van vlees. De brokjes zijn best niet groter dan een halve duimnagel, afhankelijk van de grootte van de hond.

Speeltje
Ideaal is een trekkoord of bal aan touw om te spelen met de hond. Hou het speeltje exclusief zodat de hond er een goede motivatie naar heeft.


HOND EN GELEIDER

Hondvriendelijkheid en een goede relatie tussen geleider en hond is voor ons heel belangrijk.

Daarom staan wij geen halsbanden of andere hulpmiddelen toe die hondonvriendelijk zijn en het risico op emotionele en fysieke schade verhogen zoals daar zijn slipkettingen, prikbanden, stroombanden, gentle leaders.
Voor de les wordt uw uitrusting nagekeken. Zo weten wij waarmee u werkt, of de halsband voldoende aansluit… Mocht u problemen of vragen hebben betreffende de uitrusting van u en uw hond, kan u ons altijd aanspreken.
Indien u na een eerste mondelinge waarschuwing alsnog met een ongeschikte uitrusting komt trainen, kan u uit de les geweigerd worden.
Wij kunnen u de nodige info geven over geschikt trainingsmateriaal en hondenspeelgoed en hoe het correct te gebruiken.
Het is de geleider of andere bezoekers niet toegestaan enige vorm van geweld of agressie te gebruiken tegenover de honden, tegenover een instructeur of tegenover een andere geleider of bezoeker. Wie dit toepast, zal onmiddellijk van de terreinen verwijderd worden.
Indien het gebruik van geweld regelmatig voorkomt, wordt het lidmaatschap onmiddellijk opgezegd en mag men de terreinen van de hondenschool niet meer betreden. Men kan desgevolg ook niet meer aan de lessen deelnemen.
Personen die onder invloed zijn, worden de toegang tot de terreinen ontzegd. Dit geldt voor zowel de geleiders als eventuele bezoekers.
U kan gerust met meerdere gezinsleden aan de training deelnemen. Echter één geleider die met de hond werkt per oefening. Dus voor eenzelfde oefening wisselt u niet van geleider.
De geleider is minimum 14 jaar. Jongere geleiders kunnen toegestaan worden na overleg met bestuur en instructeurs en eventueel onder bepaalde voorwaarden.
De geleider moet de hond volledig onder controle kunnen houden. Indien een kind of tiener met een hond wil trainen, kan het noodzakelijk zijn dat er een volwassene meehelpt om de hond vast te houden. Het kind kan verder de oefeningen aanleren. Wij maken dan graag de afspraak dat de volwassene het kind tijdens de les niet overstelpt met extra uitleg. Onze ervaren instructeurs nemen dat graag op zich.

TERREINEN

De hond blijft te allen tijde aangelijnd en onder controle van de geleider.
Hou uw pup/hond weg bij een andere hond waarvan u het gedrag of de reactie niet kent.
Laat de hond uit op het plaspleintje alvorens de terreinen te betreden. Indien uw hond daar zijn behoefte doet, kuist u dit op (met poepzakje) en gooit u dit in de daartoe voorziene vuilnisbak.
De aanwezige toestellen worden enkel genomen onder begeleiding van een instructeur. Het spreekt vanzelf dat deze enkel door de honden gebruikt worden.
Verzeker je er steeds van dat het hekje gesloten is bij het betreden of verlaten van de terreinen.
Dit voor de veiligheid van alle honden en mensen.
Ook tijdens de lesmomenten is de hond aangelijnd en onder controle, tenzij de lesgevende instructeur het anders verzoekt voor de uitvoering van een oefening.

HOND EN KIND

Wij zijn een hondenschool voor het ganse gezin. Kinderen zijn dus zeker welkom, graag zelfs. Het kan zelfs voorkomen dat wij, met toestemming van de ouders of begeleidende volwassene, de kinderen even verzoeken deel te nemen aan de lessen om snoepjes te geven aan de pups. Op deze manier worden kind en hond op een positieve manier met elkaar gesocialiseerd.

Toch is het belangrijk, voor de veiligheid van zowel het kind als van de hond, dat er daaromtrent enkele afspraken gemaakt worden.

Leer uw kind dat het niet zomaar naar een vreemde hond toegaat een aanraakt. Laat het altijd aan de geleider vragen of aanraken kan. Wanneer dit kan en mag, wacht je af of de hond zelf contact zoekt. Dan is deze voorbereidt en is de aanraking voor beide een leuke ervaring.
De beste plaats om een hond te aaien is onder de kin. Laat de hond eerst snuffelen en aai hem dan op die plaats.
Zorg dat de hond zich aan de aanraking verwacht, zodat deze geen schrikreactie geeft.
Het is belangrijk voor het emotioneel welzijn van de honden en de kinderen, dat de kinderen de honden in alle rust naderen en zich rustig gedragen in de nabijheid van honden.
Kinderen betreden de terreinen alleen onder begeleiding van een volwassene, zeker wanneer daar ook honden op aanwezig zijn.
Het is aan de ouders of begeleidende volwassenen om erop toe te zien dat de kinderen op een positieve manier met de honden rondom hen omgaan. Wanneer u merkt dat een hond de aandacht niet graag heeft of de geleider verzoekt u de kinderen van de hond weg te houden, rekenen wij op uw medewerking om de veiligheid mee te garanderen.
Wanneer één van onze instructeurs of bestuursleden handelingen zien die zij niet veilig vinden, zullen zij u daar in de eerste plaats op aanspreken en op eventuele problemen of alternatieve gedragingen wijzen. Wij leren u en de kinderen graag hoe zij op een veilige en leuke manier met de verschillende honden kunnen omgaan. Indien zij zich daartoe genoodzaakt zien, zullen deze mensen het kind zelf aanspreken en de nodige acties ondernemen.

KANTINE

De kantine is op donderdag open van 19u15 tot 22u00 en op zondag van 09u15 tot 13u00. Daar ben je voor en na de les altijd welkom voor een gezellige babbel en drankjes aan democratische prijzen.
De honden mogen de geleider vergezellen in de kantine. Elke geleider houdt zijn hond aangelijnd en onder eigen toezicht.
Aangelijnde honden spelen niet met elkaar. Spanning op de lijn kan spel laten ombuigen naar agressie, wat we willen voorkomen.
Ook in de kantine dienen opmerkingen van de verantwoordelijken of instructeurs opgevolgd te worden.
Hou je hond bij jou en laat deze geen andere hond naderen waarvan je zelf niet weet of deze met jouw hond overeenkomt. Voorkomen is altijd beter dan genezen.
De geleiders met hond die de kantine willen verlaten, hebben voorrang op de geleider die met hond de kantine willen betreden. Zo voorkom ja dat 2 honden tegelijkertijd door dezelfde smalle deuropening moeten en zouden uitvallen naar elkaar.
Blijf niet in de buurt van de deur staan, er is verder in de kantine plaats genoeg voor iedereen.
Honden met emotionele problemen zoals angst en agressie zijn niet toegelaten in de kantine.
Indien u zo een probleem ondervindt, kunnen wij u doorverwijzen naar een hondengedragsspecialist die opgeleid werd om dergelijke problemen te evalueren en u te begeleiden bij een mogelijke oplossing.
Indien een hond uitvalt in de kantine, verzoeken wij de geleider de hond onmiddellijk weg te halen uit de kantine en naar een veilige plaats te brengen. Indien dit meer dan 3 keer voorvalt, wijst dit op emotionele problemen en kan men de hond niet langer meebrengen in de kantine.

OPZEGGING

Het bestuur van Hondenschool Sirius VZW kan onder volgende omstandigheden het lidmaatschap opzeggen:

Men gedraagt zich op zo’n manier dat de goede naam van hondenschool Sirius in het gedrag komt en er is na een mondelinge waarschuwing geen verandering in het gedrag te merken.
Gebruik van enige vorm van geweld (fysiek of mentaal) tegenover eender wie kan leiden tot de opzegging van het lidmaatschap.
Regelmatig gebruik/misbruik van alcoholische of andere middelen kunnen leiden tot stopzetting van het lidmaatschap.
Het zich niet houden aan het clubreglement. Bij lichte inbreuken krijgt men eerst een mondelinge aanmaning. Indien het reglement daarna nog niet gevolgd wordt, geven wij een schriftelijke aanmaning. Indien wij daaropvolgend nog geen verbetering zien, kan het lidmaatschap opgezegd worden. Bij zware inbreuken kan de opzegging onmiddellijk in gang gaan.
Het lid zal van een opzegging van het lidmaatschap op de hoogte worden gebracht via een aangetekend schrijven.
Het lid heeft geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde lidgeld.

Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen door:

Een schrijven (per mail of brief) te richten aan de hondenschool.
Het lid heeft geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde lidgeld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

WEBSITE

Alle onderdelen van de site zijn eigendom van Hondenschool Sirius VZW.

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die op de hondenschoolsirius.be site vermeld worden beschermde merken. Hetzelfde geldt voor de domeinnaam hondenschoolsirius.be, die door Hondenschool Sirius VZW geregistreerd werd. Hondenschool Sirius VZW beschikt dus over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten van deze namen en merken. Al wie deze rechten van Hondenschool Sirius VZW schendt, stelt zich bloot aan vervolgingen, van rechterlijke of andere aard, voor de bevoegde instanties. De website hondenschoolsirius.be zelf, net als de teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles, hun indeling op deze site en de eventueel opgenomen gegevensbanken zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord.

In overeenstemming met de wet van 30 juni 1994 over het auteursrecht en de aanverwante rechten en met de wet van 31 augustus 1998 -wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de juridische bescherming van databases in Belgisch recht omzet- behoudt Hondenschool Sirius VZW zich alle rechten voor aangaande het intellectueel eigendomsrecht en sui generis op hondenschoolsirius.be en op alle elementen die erin opgenomen zijn.